Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykonawcy zbiorowi w NCN

W kosztach projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie” została wyodrębniona podkategoria wykonawcy zbiorowi.

W ramach tej podkategorii można finansować ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy) oraz uczestników badań. Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. W podkategorii tej nie można ująć wynagrodzenia dla techników i laborantów.

W Uniwersytecie Jagiellońskim wynagrodzenie wykonawców zbiorowych możliwe jest wyłącznie w formie pieniężnej:

  • w ramach umów cywilnoprawnych

lub

  • w ramach uproszczonej procedury, dla jednorazowych wypłat nieprzekraczających kwoty 200 zł.

Możliwość wypłaty w ramach procedury uproszczonej jest niedostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz obcokrajowców (chyba, że posiadają status rezydenta). Przy zastosowaniu uproszczonej procedury wypłata następuje w gotówce za pisemnym potwierdzeniem, a podatek w wysokości 18% odprowadzany jest w formie ryczałtu.

Szczegółowe informacje w zakresie stosowania procedury uproszczonej wypłaty znajdują się na stronie Kwestury UJ.