Projekty Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński aktywnie korzysta z możliwości dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, badawczych i edukacyjnych oferowanych przez fundusze strukturalne i Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Poniżej przedstawiamy zestawienie projektów zarówno już zakończonych jak i obecnie realizowanych przez jednostki UJ.

Lista obejmuje projekty dofinansowane w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013, a także dofinansowane z programów NCBiR. Dane opracowano na podstawie informacji Działu Funduszy Strukturalnych UJ oraz Działu Rozliczeń Projektów Unijnych.

Projekty zrealizowane/realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, dofinansowane w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013:

Projekty UJ 2007-2013

 

Projekty zrealizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, dofinansowane w ramach funduszy strukturalnych na lata 2004-2006:

Projekty UJ 2004-2006

 

Projekty realizowane i zrealizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim, dofinansowane w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

Projekty UJ dofinansowane przez NCBiR 

 

Projekty zrealizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach 7 Programu Ramowego:

Projekty UJ 7 PR

 

Projekty zrealizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Lifelong Learning Programme:

Projekty UJ LLP

 

Statystyka konkursów Narodowego Centrum Nauki w latach 2014-2015

Konkursy NCN 2014-2015