Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres CAWP

Ul. Czapskich 4, I pięro
31-110 Kraków

Dyrektor Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

Dorota Buchwald-Cieślak - Dyrektor CAWP (pokój 104)
e-mail: dorota.buchwald@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 33, kom. 504 786 206

Edyta Nowak - Zastępca Dyrektora CAWP (pokój 130)
e-mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 27, kom. 506 006 617

Mirosława Rączka - Zastępca Dyrektora CAWP (pokój 127)
e-mail: mirka.raczka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 41

Helpdesk

Edyta Nowak (pok. 130)
e-mail: cawp@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 27, kom. 506 006 617

Sekretariat

Jakub Górka (pok. 102)
e-mail: jakub.gorka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 91

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe programy badawcze

Katarzyna Kubica-Oroń - koordynator zespołu (pokój 118)
e-mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 08

Anna Dobranowska-Filipczuk (pokój 118)
e-mail: anna.dobranowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 01

Agnieszka Kołodziejska-Skrobek (pokój 118)
e-mail: agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 23

Bernadetta Patecka (pokój 118)
e-mail: bernadetta.patecka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 22

Krajowe i międzynarodowe programy edukacyjne i upowszechniające naukę

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn - koordynator zespołu (pokój 108)
e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl
tel. 12 663 10 88
 

Patrycja Dąbrowska-Wierzbicka (pokój 108)
e-mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 40

Aneta Fausek (pokój 108)
e-mail: aneta.fausek@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 07

Agata Kozielska (pokój 108)
e-mail: agata.kozielska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 04

Agata Pik (pokój 108)
e-mail: agata.pik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 42

Krajowe projekty badawcze

OPUS, SYMFONIA, MAESTRO

Monika Pacholczyk - koordynator zespołu (pokój 107)
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl
tel.12 663 30 09

Mateusz Basarab (pokój 107)
e-mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 64

Barbara Pilch (pokój 107)
e-mail: barbara.pilch@uj.edu.pl
tel.12 663 30 11

Elżbieta Wito (pokój 107)
e-mail: elzbieta.wito@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 07

Krajowe programy badawcze i stypendia

SONATA, SONATA BIS, PRELUDIUM, ETIUDA, FUGA, MINIATURA, START, Diamentowy Grant, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Sebastian Bąk (pokój 128)
e-mail: sebastian.bak@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 46

Iwona Brzozowska (pokój 131)
e-mail: iwona.brzozowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 00

Alicja Franaszek (pokój 128)
e-mail: alicja.franaszek@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 12

Katarzyna Pilipowicz (pokój 129)
e-mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 05
 

Michał Maleszka (pokój 126)
e-mail: michal.maleszka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 06

Marek Plewa (pokój 129)
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 03

Aleksandra Ryś (pokój 129)
e-mail: aleksandra.rys@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 02

Krajowe projekty wdrożeniowe i inwestycyjne

Edyta Nowak - koordynator zespołu (pokój 130)
e-mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 27

Anna Dryja (pokój 130)
e-mail: anna.dryja@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 43

Paweł Moń (pokój 130)
e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 34

Zespół ds. kwalifikowalności wynagrodzeń

 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wynagrodzeń w projektach;
 • konsultowanie zapisów wytycznych programowych w części dotyczącej wynagrodzeń;
 • konsultowanie zasad zatrudniania we wszystkich projektach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • informowanie o możliwych sposobach wynagradzania w poszczególnych projektach - konsultowanie wysokości stawek wynagrodzeń w projektach.

Joanna Szwej - koordynator zespołu (pokój 106)
e-mail: joanna.szwej@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 92

Kamila Balicka (pokój 106)
e-mail: kamila.balicka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 73

Joanna Boroń;(pokój 106)
e-mail: j.o.boron@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 89

Zespół ds. obsługi formalno-prawnej projektów

 • opracowywanie wzorów, konsultowanie i negocjowanie umów konsorcjów, umów o współpracy, listów intencyjnych, umów o finansowanie projektów, aneksów i innych zmian niewymagających formy aneksu, w tym współpraca z Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. prawnych;
 • konsultowanie i aktualizowanie wewnątrzuczelnianych procedur dotyczących realizacji projektów; 
 • konsultowanie aktów prawnych oraz wytycznych dotyczących projektów;
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej otrzymanie finansowania oraz realizację projektu w UJ;
 • konsultowanie trybu i form dokonywania zakupów w projektach UJ oraz dokumentacji związanej z zamówieniami, w tym współpraca z Działem Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie odwołań, protestów i wyjaśnień na potrzeby przygotowywanych i realizowanych projektów;
 • monitorowanie udzielonej i otrzymanej przez UJ pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis;
 • stała współpraca z jednostkami UJ zaangażowanymi do obsługi projektów.

Ewa Prażuch - koordynator zespołu (pokój 105)
e-mail: ewa.prazuch@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 10

Tomasz Guzik (pokój 105)
e-mail: tomasz.d.guzik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 52

Barbara Kruk (pokój 105)
e-mail: barbara.kruk@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 16

Zespół ds. informacji, sprawozdawczości i ewidencjonowania projektów

Marta Maj (pokój 131)
e-mail: marta.j.maj@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 33

 • administrowanie i dodawanie treści na stronę www CAWP;
 • organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń w zakresie przygotowania i realizacji projektów w UJ; 
 • upowszechnianie informacji na temat konkursów przeznaczonych dla jednostek UJ;
 • prowadzenie ewidencji składanych wniosków i realizowanych projektów na potrzeby władz Uczelni i jednostek UJ.

Anna Franczak-Bucka (pokój 126)
e-mail: anna.franczak-bucka@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 93

 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, zestawień na potrzeby jednostek UJ i instytucji zewnętrznych (GUS) oraz wprowadzanie i aktualizacja danych o projektach do systemu POL-on;
 • obsługa administracyjna projektów w ramach DS i DSC;
 • obsługa projektów w systemie SAP.

Michał Maleszka (pokój 126)
e-mail: michal.maleszka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 06

 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, zestawień na potrzeby jednostek UJ i instytucji zewnętrznych (GUS) oraz wprowadzanie i aktualizacja danych do systemie POL-on;
 • obsługa projektów w systemie SAP.