Tytuł konkursu Zakończenie naboru
w 2017 r.
Osoba do kontaktu Więcej informacji  Komunikat 
Polsko-Norweska
Współpraca Badawcza
do wyczerpania
bużetu
Agnieszka
Kołodziejska-Skrobek
szczegóły -
Akredytacje zagraniczne do wyczerpania
budżetu
Patrycja
Dąbrowska-Wierzbicka
Agata Kozielska
szczegóły -
HARMONIA 9 22 września Agnieszka 
Kołodziejska-Skrobek
Bernadetta Patecka
szczegóły 33.2017
MAESTRO 9 22 września Elżbieta Wito szczegóły 37.2017
SONATA 13 22 września Iwona Brzozowska
Alicja Franaszek
szczegóły 34.2017
SONATA BIS 7 22 września Iwona Brzozowsa
Alicja Franaszek
szczegóły 35.2017
Edukacja ekologiczna
III nabór
22 września Aneta Fausek szczegóły -
POWER 2.10 25 września Patrycja
Dąbrowska-Wierzbicka
szczegóły -
MSCA COFUND 2017 28 września Anna 
Dobranowska-Filipczuk
Katarzyna Kubica-Oroń
szczegóły -
GOSPOSTRATEG 29 września Piotr Trąbka szczegóły -
ERCIM Fellowship 30 września Anna
Dobranowska-Filipczuk
szczegóły -
NATO Eisenhower
Fellowships
30 września Agnieszka
Kołodziejska-Skrobek
Katarzyna Kubica-Oroń
szczegóły -
Fernand Braudel
Senior Fellowships
30 września Bernadetta Patecka szczegóły -
POWER 
02.10.00-IP.02-00-005
30 września Patrycja
Dąbrowska-Wierzbicka
szczegóły -
GRANTY WYSZEHRADZKIE/
VISEGRAD GRANTS
1 października
1 grudnia
Agnieszka
Kołodziejska-Skrobek
szczegóły 11.2017
Stypendium
im. Aleksandra
von Humboldta
2 października Agnieszka 
Kołodziejska-Skrobek
Bernadetta Patecka
szczegóły -
TEAM-TECH Core Facility,
TEAM-TECH Core Facility Plus
2 października Bernadetta Patecka szczegóły -
FIRST TEAM, HOMING,
POWROTY
2 paźdzernika Bernadetta Patecka szczegóły 45.2017
Dioscuri - zgłaszanie ofert 2 października Katarzyna Kubica-Oroń szczegóły 39.2017
CERIC-ERIC 
infrastruktura badawcza
2 października Agnieszka
Kołodziejska-Skrobek
szczegóły -
POWER 
04.03.00-IP.07-00-002
3 października Patrycja
Dąbrowska-Wierzbicka
szczegóły -
ERASMUS+
Partnerstwa strategiczne
4 października Agata Kozielska szczegóły -
NATO Science for Peace 
and Security
7 października Agnieszka
Kołodziejska-Skrobek
szczegóły -
Synthesis 9 października Agnieszka 
Kołodziejska-Skrobek
Bernadetta Patecka
szczegóły -
EUREKA 9 października Agnieszka
Kołodziejska-Skrobek
szczegóły -
Szlakami Polski Niepodległej 10 października Aleksandra Ryś szczegóły 41.2017
CERN Doctoral
Student Programme
16 października Agnieszka
Kołodziejska-Skrobek
Katarzyna Kubica-Oroń
szczegóły -
ERC Starting Grant 17 października Anna 
Dobranowska-Filipczuk
Katarzyna Kubica-Oroń
szczegóły 38.2017
Konkursy HORYZONT 2020 19 października Anna
Dobranowska-Filipczuk
Katarzyna Kubica-Oroń
szczegóły -
POWER 3.2 20 października Ewelina
Dyląg-Pawłyszyn,
Agata Pik,
Patrycja 
Dąbrowska-Wierzbicka
szczegóły 44.2017
POWER 2.4 20 października Aneta Fausek szczegóły -
POWER 2.7 21 października Aneta Fausek szczegóły -
Międzynarodowe
Agendy Badawcze
23 października Edyta Nowak szczegóły -
POWER 2.1 23 października Aneta Fausek szczegóły -
HERA 24 października Agnieszka
Kołodziejska-Skrobek
szczegóły -
Max Weber Programme 25 października Bernadetta Patecka szczegóły -
POWER 
02.10.00-IP.02-00-008
27 października Patrycja
Dąbrowska-Wierzbicka
szczegóły -
Wnioski DS i DSC 31 października Mirosława Rączka szczegóły 42.2017
DUN 31 października Agata Kozielska,
Ewelina 
Dyląg-Pawłyszyn
szczegóły 43.2017
The Snorri Sturluson 
Fellowships
31 października Bernadetta Patecka szczegóły -
ERC Synergy Grant 14 listopada Anna
Dobranowska-Filipczuk
Katarzyna Kubica-Oroń
szczegóły 40.2017
ERA Chairs 15 listopada Katarzyna Kubica-Oroń szczegóły -
TWINNING 15 listopada Katarzyna Kubica-Oroń szczegóły -
Swiss Government
Excellence Scholarships
15 listopada Bernadetta Patecka szczegóły -
POWER
04.03.00-IP.07-00-003
15 listopada Patrycja
Dąbrowska-Wierzbicka
szczegóły -
POWER
02.10.00-IP.02-00-009
20 listopada Patrycja
Dąbrowska-Wierzbicka
szczegóły -
MFA Scholarship 30 listopada Bernadetta Patecka szczegóły -
EqUIP 30 listopada Agnieszka
Kołodziejska-Skrobek
szczegóły -
DAINA 15 grudnia Agnieszka
Kołodziejska-Skrobek
szczegóły -
Edukacja ekologiczna
II nabór
27 grudnia Aneta Fausek szczegóły -
MINIATURA 1 31 grudnia Michał Maleszka,
Iwona Brzozowska
szczegóły 6.2017
POWER 
02.10.00-IP.02-00-007
31 grudnia Patrycja
Dąbrowska-Wierzbicka
szczegóły -
DIALOG 30 czerwca
2019
Piotr Trąbka szczegóły 37.2016

 

Nabór ciągły