POWER 2.7

Termin: 14.09.2017 - 21.10.2017

Instytucja ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opiekun konkursu w CAWP:

Aneta Fausek,
tel. 12 663 38 07,
e‑mail: aneta.fausek@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:Realizacja kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Forma i termin składania wniosków o dofinansowanie projektu: W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17. Termin składania wniosków: 28.09.2017-21.10.2017

Regulacje wewnętrzne UJ:

W ramach konkursu dokumenty prosimy składać zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

Ogłoszenie na stronie POWER

Data opublikowania: 14.09.2017
Osoba publikująca: Marta Maj