POWER 2.4

Termin: 14.09.2017 - 20.10.2017

Instytucja ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opiekun konkursu w CAWP:

Aneta Fausek,
tel. 12 663 38 07,
e‑mail: aneta.fausek@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu: Zwiększenie efektywności działań instytucji rynku pracy (IRP) oraz profesjonalizacja kadr IRP, poprzez opracowanie jednego z elementów systemu monitorowania efektywności działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych, prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy, tj. wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy.

Forma i termin składania wniosków o dofinansowanie projektu: W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-008/17. Termin składania wniosków: 01.10.2017-20.10.2017

Regulacje wewnętrzne UJ:

W ramach konkursu dokumenty prosimy składać zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

Ogłoszenie na stronie POWER

Data opublikowania: 14.09.2017
Osoba publikująca: Marta Maj