EqUIP

Termin: 13.09.2017 - 30.11.2017

Opiekun konkursu w CAWP:

Agnieszka Kołodziejska-Skrobek,
tel. 12 663 30 23,
e‑mail: agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu: międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

Terminy naboru wniosków: 30 listopada 2017 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

W ramach konkursu dokumenty prosimy składać zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

Ogłoszenie na stronie NCN

Data opublikowania: 14.09.2017
Osoba publikująca: Marta Maj