POWER staże

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało wyniki oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17. 196 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, w tym 2 (czyli wszystkie) złożone przez UJ. 

Projekty realizowane na UJ to:

  • Praxis II. Program staży dla studentów Wydziału Historycznego. (przyznane dofinansowanie: 3 373 751,66 zł)
  • BioGeoStaże: Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentek i studentów kierunków biologicznych i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. (przyznane dofinansowanie: 1 143 463,66 zł)

Więcej informacji:

Ogłoszenie o wynikach i lista rankigowa

Data opublikowania: 13.09.2017
Osoba publikująca: Marta Maj