Dokumenty

Materiały ze spotkania informacyjnego - Granty indywidualne Marie Skłodowska-Curie 28.04.2017

Materiały ze szkolenia - możliwości aplikowania o Granty Wyszehradzkie 21.04.2017

Materiały ze spotkania informacyjnego - Możliwości aplikowania o projekty międzynarodowe 17.03.2017

Materiały ze spotkania informacyjnego: MSCA RISE - 15.02.2017

Materiały z Warsztatów poświęconych grantom ERC - 13.01.2017

Materiały ze spotkania informacyjnego: ITN - Innovative Training Network w ramach programu Marie Skłodowska – Curie Actions - 14.11.2016

Materiały ze spotkania informacyjnego: Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020 oraz ERC Grants - 21.10.2016

Materiały z dnia informacyjnego o Programie Ramowym Horyzont 2020 - 27.09.2016