Szkolenie "Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z perspektywy uczelni wyższych" - 15.06.2016