Informacja o zasadach starania się o wydanie zgody na badania na zwierzętach w UJ

Wydziałami, które prowadzą badania na zwierzętach w UJ są: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.

Procedura uzyskania zgody

Badania na ludziach

W sprawie badań na ludziach pracownikom UJ wsparcia udziela Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM - prosimy o kontakt z Zespołem ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej.

  1. Kierownik projektu przygotowuje stosowne dokumenty znajdujące się na podanych stronach wydziałów BBiB i BiNoZ.

Są to między innymi:

  • Wniosek o wyznaczenie osoby planującej/wykonującej procedury na zwierzętach/Wniosek o wyznaczenie osoby planującej/wykonującej procedury na zwierzętach nie będącej pracownikiem Użytkownika,
  • Zaświadczenie o stażu,
  • Formularz wyznaczenia dla osoby planującej/wykonującej doświadczenia na zwierzętach.

Dokumenty te należy złożyć w dziekanacie. Dziekan wydziału na podstawie tych dokumentów wyznacza daną osobę na osobę planującą/wykonującą badania na zwierzętach.

  1. Następnie kierownik projektu przygotowuje wniosek o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia pt.: …. kierowany do Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

Odpowiednią komisją dla UJ (z wyłączeniem CM-UJ) jest II Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Badań na Zwierzętach.

Kierownik jest zobowiązany przygotować dokumentację zgodnie z instrukcją. Dokumentacja ta zawiera między innymi zgodę wydaną wcześniej przez dziekana (wyznaczenie danej osoby na osobę planującą/wykonującą badania na zwierzętach). Forma składania wniosku jak i informacje potrzebne do jego złożenia znajdują się na stronie Komisji

Procedura w UJ

WBBiB

Całą procedurę można znaleźć na stronie:

http://www.wbbib.uj.edu.pl/dla-pracownikow/praca-ze-zwierzetami

Osobami weryfikującymi dokumenty są: 

mgr Dominika Michalczyk-Wetula
pokój: 2.01.29 (parter), Zakład Biofizyki
telefon: 12 664 64 30
e-mail: dominika.michalczyk@uj.edu.pl

mgr inż. Ewa Werner
pokój: 3.0.2 (I piętro), Zakład Biotechnologii Medycznej
telefon: 12 664 54 39 lub 12 664 64 06
e-mail: ewa.werner@uj.edu.pl

WBiNoZ

Dokumenty można znaleźć na stronie:

http://www.binoz.uj.edu.pl/nauka/doswiadczenia-na-zwierzetach

Osobami weryfikującymi dokumenty są:

mgr Małgorzata Plucińska-Pająk
Stanowisko: starszy specjalista ds. administracyjnych
telefon: 012 664 67 55
e-mail: malgorzata.plucinska-pajak@uj.edu.pl

mgr Elżbieta Pochroń
stanowisko: Starszy specjalista nauk.-techn.
opis: Instytut Nauk o Środowisku
telefon: 12 664-5404
e-mail: elzbieta.pochron@uj.edu.pl

Procedura w II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie:

Całą procedurę można znaleźć na stronie:

http://if-pan.krakow.pl/pl/instytut/ii-lokalna-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach/skladanie-wnioskow/

 

Kontakt do II LKE :

Sekretariat II LKE w Krakowie:
Instytut Farmakologii PAN, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
Mgr Sylwia Mądro
E-mail: lke2krakow@if-pan.krakow.pl
Tel: (12) 6623290 w godzinach urzędowania

Terminy i godziny pracy:

poniedziałki - w godzinach 8.00 - 9.00
środy - w godzinach 15.00 - 16.00
piątki - w godzinach 15.00 - 16.00

Przewodniczący II LKE w Krakowie:
Dr Adam Roman
E-mail: roman@if-pan.krakow.pl
Tel: (12) 6623381