Senacka Komisja ds. finansowania badań naukowych i współpracy międzynarodowej

Zadania komisji:

  • opiniowanie zasad podziału środków finansowych na działalność statutową i badania własne;
  • opiniowanie zakupu czasopism i baz danych dla Biblioteki Jagiellońskiej;
  • opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje budowlane i aparaturowe;
  • ustalanie zasad współpracy międzynarodowej, w tym opiniowanie umów o wspłpracy z uczelniami zagranicznymi, kwalifikacja kandydatów na wyjazdy zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem wymiany bezpośredniej;
  • opiniowanie zasad podziału środków na współpracę międzynarodową.


Skład Stałej Komisji Senackiej ds finansowania badań i współpracy miedzynarodowej

Prezentacja z propozycją nowego Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Prezentacja na temat projektu Logo HR w Uniwersytecie Jagiellońskim (12.01.2016 r.)