Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Telefon: 12 663 38 91
Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków

Do zakresu zadań Centrum należy pomoc jednostkom Uniwersytetu Jagiellońskiego w procesie pozyskiwania środków i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Informacje kontaktowe

cawp@uj.edu.pl
www.cawp.uj.edu.pl

Adres: ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Telefon: 12 663 38 91
Faks: 12 430 14 89