Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dyżurów CAWP w jednostkach UJ

Koordynator spotkań CAWP UJ:
Edyta Nowak
mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl
tel.: 506 006 617
tel. stacjonarny: 12 663 38 27 

Podstawowym celem spotkań prowadzonych w formie dyżurów pracowników CAWP w poszczególnych jednostkach UJ jest wspieranie środowiska naukowego w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i inwestycyjnych.

 

Miejsce: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, sala P 1.8/1
Terminy: poniedziałki, czwartki, w godzinach 10.00 – 14.00

Oferta skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za obsługę projektów z następujących jednostek:

  • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Wydział Geografii i Geologii
  • Małopolskie Centrum Biotechnologii

 

Miejsce: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Terminy: piątki w godzinach 8.00 - 15.00

Oferta skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za obsługę projektów z Wydziału Matematyki i Informatyki.

 

Zakres wsparcia doradczego

  1. Analiza możliwości pozyskania dofinansowania dla konkretnego pomysłu naukowego.
  2. Informowanie o trwających konkursach na realizację projektów finansowanych ze źródeł krajowych, międzynarodowych i funduszy strukturalnych, w tym organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń. 
  3. Wsparcie doradcze na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym konsultowanie budżetu i pomoc na etapie konstruowania wydatków projektowych w kontekście ich przyszłej kwalifikowalności. 
  4. Wsparcie doradcze na etapie realizacji projektu, w tym rozwiązywanie wszelkich trudności w zakresie m.in. wydatkowania środków z budżetu projektu, procedur zatrudniania i wynagradzania w projekcie, realizacji wskaźników, przygotowania do kontroli i audytów.

Wsparcie doradcze na etapie przygotowania projektu

Doradztwo prowadzone będzie w oparciu o krótki zarys pomysłu. Dlatego też osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o przygotowanie krótkiego opisu pomysłu na projekt:

  • na czym ma polegać planowane przedsięwzięcie i czemu ma służyć (badania podstawowe, wdrożenie, inwestycje itp.)
  • rodzaj planowanych wydatków (wynagrodzenia, zakup aparatury, koszty delegacji, udział w konferencjach, wydatki inwestycyjne, itp.)

Można również skorzystać z formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu.

Wsparcie doradcze na etapie realizacji projektu

Doradztwo prowadzone będzie w oparciu o dokumentację projektu. Dlatego też osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z krótką informacją o zaistniałym problemie.